Home
Kontakt

I. třída

/věk:  3-4-5 let/

 

Naše třída má celkem 27 dětí. Na mateřské škole máme statut I.třídy a sídlíme ve II. pavilonu.  Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají ředitelka Taťána Hačková, učitelka Romana Hrdinová a školnice Jitka Švíková.

             Veškeré výchovné působení probíhá v duchu filozofie školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017).

            Výuka dětí bude směřovat k získávání kompetencí nezbytných pro zdárný rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Plán vzdělávací nabídky, která je soustředěna v integrovaných blocích, se bude odvíjet  od nejbližšího známého  k vzdálenějšímu a neznámému. Respektovány budou individuální specifika. Stále bude navazováno na již osvojené poznatky a dovednosti získané v rodinné výchově.

            Každý den v mateřské škole se  snažíme začít společným povídáním v tzv. komunitním kruhu. Děti se zde učí  respektovat jeden druhého, popř. si vypráví  své zážitky nebo se vyjadřují k tématu, který učitelka navodí (nebo některé z dětí).  Společně si děti určí  několik zásad pro ten-který den. Společně si zhodnotíme předešlý den, vyhodnotíme, co se povedlo a kde jsme tolik úspěšní nebyli. Pokusíme se zaujmout stanovisko a nastíníme sled další práce.

            Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a oslavenec dostane malý dárek. Proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se pro tento den „kralování“.

 

Aby všem bylo ve školce pěkně, adaptace

 

            Začátek školního roku bývá zpočátku pro některé děti v tomto věku náročný a všichni se s tím vyrovnávají svým způsobem. Úspěšná adaptace po delší prázdninové absenci vždy vyžaduje spolupráci rodičů a obou učitelek navzájem. Adaptační program umožní dětem snadnější začlenění do kolektivu, v loňském roce děti nastupovaly postupně, takže adaptace probíhala téměř celý rok. Nyní se prvky adaptace zařadí  převážně na počátku školního roku. 

Výchova a vzdělávání

            Výchovně vzdělávací působení a náplň vzdělávání je soustředěna do integrovaných bloků :

září  - Hola, hola, škola  volá ( Ahoj kamarádi,  Přijela pouť, Náš táta šel na houby)

říjen, listopad   Podzimní čarování ( Co nám daroval podzim, Výlet s drakem za podzimem, Přišel čas výlovů, Moje tělo a zdraví, Zvířátka se  připravují na zimu Přijede Martin na bílém koni?)

prosinec  - Kouzelné vánoční zvonění ( Čertovský týden, Tradice a pečení je vánoční těšení, Pohádkový vánoční týden)

leden, únor   - Co má zima na práci ( Co jsme našli pod stromečkem,  Jak vypadá lidské tělo,  Zimní sporty a radovánky , Co dělají zvířátka v zimě, Čarujeme s paní zimou, Masopustní týden, Zima v pohádkách)

březen, duben   – Přišlo jaro se sluníčkem ( Když jaro zaťuká, Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata, Jaro na zahrádce a na poli, Barevný velikonoční týden, Pozor červená - poznáváme základní pravidla silničního provozu,Čarodějnický týden)

květen, červen  – Je nám dobře na světě ( Naše rodina, Kdo žije na louce a na poli, Máme rádi zvířata, Slavíme Den Země, Týden plný her- slavíme MDD, Těšíme se na prázdniny)

      

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

 

-        pozorování výlovu rybníka

-        mikulášská nadílka

-        návštěva pouti

-        vánoční pečení (perníčky, cukroví) a výzdoba MŠ

-        karneval

-        oslava Velikonoc

-        čarodějnický rej

-        návštěva HZS (ukázka hasící techniky, vozového parku)

-        besídka ke Dni matek, posezení s rodiči

-        divadla ( dle aktuální nabídky)

-        návštěvy DSPS - výstavy

-        Den kralování - narozeninový rituál naší třídy

-        výroba dárků na adventní trhy pro Arpidu

-        individuální výlety (vlakem, autobusem)

 

Plánované kulturní akce

 

20.09.2017      "Jak se rodí kytara" p. Hrdlička        45,00 Kč

10.10.2017     "Princezna na hrášku" divadlo Dokola        40,00 Kč

09.11.2017      "O drakovi" divadlo Máma a táta        50,00 Kč

04.12.2017      "Zapomenutý čert"+ mikulášská nadílka, divadlo Z bedny  50,00 Kč            

18.12.2017      "O dvou sněhulácích" divadlo Zvoneček      50,00 Kč

30.01.2018      "Kouzelná píšťalka" V. Pirošuk     40,00 Kč

19.02.2018      "Bába chřipka" divadlo Zvoneček        50,00 Kč

09.03.2018      "Perníková chaloupka" divadlo Máma a táta     50,00 Kč

16.04.2018      "Princezna na hrášku" divadlo  Zvoneček             50,00 Kč

25.05.2018      "Cirkusový den"Duo Jaking (dárek)          120,00 Kč

11.06.2018      "Péťa a Madla jedou na prázdniny" divadlo Zvoneček       50,00 Kč

            22.06.2018      "Cesta za pohádkou" divadlo Máma a táta       60,00 Kč