Home
Kontakt

II. třída

věk : 3 - 4 roky

 

Učitelky: Monika Pomejová, Hana Zemenová

Uklízečka: Jana Binderová

Telefon: 770 114 862

            Provoz naší třídy je od 5, 30 hod. do 15. 30 hod., poté se děti převádějí na první pavilon, do třetí třídy v přízemí. Tato třída má provoz do 16, 30 hodin.

            Všechny děti přijdou z domova, nástup do MŠ je velkou změnou pro děti i rodiče. Při zápisovém týdnu měli možnost prohlédnout si celou MŠ i pohrát si ve třídách, pohovořit si s paní učitelkami ve třídě, kam bude jejich dítě chodit.

            V době nástupu každá paní učitelka velice ráda, profesionálně a pravdivě všem rodičům z již letité zkušenosti poradí, co se zatím nejlépe osvědčilo, čeho je třeba se vyvarovat, na co dát zvýšený pozor, jak mají dítěti označit oblečení, co by mohli od dítěte očekávat a jak na různé situace reagovat.

            Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a spoluvychovatelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším. Apelujeme na rodiče, aby si dopředu zbytečně nepřipouštěli a neprožívali strach z loučení a z toho, že vše bude od prvního dne pouze problémové a nezvládnutelné, ale aby se naučili spolupracovat s učitelkou, aby společně dokázali najít pro děti tu nejschůdnější cestu k adaptaci na nové prostředí. Rodiče budou mít možnost pobýt s dítětem ve třídě do osmi hodin, děti si mohou nosit s sebou svou oblíbenou hračku.

            Adaptační období bývá různě dlouhé. Extrovertní děti se adaptují na nové prostředí snáze a rychleji, introvertní děti často stojí opodál, poplakávají a odmítají se účastnit společných činností. Děti, které jsou v kolektivu plaché a nesmělé, nemusejí být automaticky nešťastné, naopak, mohou být docela spokojené, když zpovzdálí se zájmem pozorují dění. I ony vnímají podněty potřebné pro sociální učení a zrání, které by osamocené v dětském pokoji těžko hledaly. Každému dítěti se občas něco nelíbí, něco má rádo více něco méně, někdy se mu daří, jindy ne. Pro předškolní věk je typické střídání nálad. Dětský pláč rozhodně není totéž co pláč dospělého člověka. Proto by se rodič neměl hroutit, když odchází ze šatny a dítě pláče. Slzy za chvíli vystřídá úsměv a společná činnost. Jistota a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje.

 

 Pro bezkonfliktní a spokojené soužití jsme si určili pravidla chování:                                                

-        zdravíme při příchodu i odchodu

-        požádáme o pomoc a také za ni poděkujeme

-        spolupracujeme při hrách i při činnostech, půjčujeme si hračky navzájem

-        zacházíme šetrně s hračkami i pomůckami, uklízíme je na místo

-        hezky se oslovujeme

-        dodržujeme společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ i na veřejnosti

-        učíme se zdravit i ostatní osoby v MŠ

-        učíme se zvládat sebeobsluhu, čistě jíme

-        uplatňujeme hygienické návyky

-        máme rádi vše živé

-        víme, že musíme chránit přírodu

      Budeme vás informovat o průběhu adaptační fáze vašich dětí, o jejich individuálních pokrocích i problémech. Byly bychom rády, kdyby jste vy, rodiče, četli zprávy na nástěnce i aktuální vzkazy na dveřích. Píšeme vám tam týdenní plány, písničky a básničky, které se právě učíme. Když dětem napovíte, rády vám budou vyprávět, co jsme se učili, co zpívali…Z třídních akcí pořizujeme fotodokumentaci, kterou ukládáme na úložiště RAJČE. Přístup na ně vám sdělíme.                                      

      Věříme, že se naší společnou snahou děti v MŠ rychle rozkoukají, zvyknou si na daný režim, navážou nová kamarádství a všichni dohromady budeme spokojená třída.

 

Plánované akce třídy

Tematické týdny

Pozorování výlovu rybníka

Mikulášská nadílka

Vánoční posezení s nadílkou

Masopustní karneval

Čarodějnický rej

Soutěživé dopoledne k MDD

Sportovní olympiáda

Exkurze v požární zbrojnici

Pečení buřtů a posezení s rodiči

Výlety a procházky

Divadelní představení – dle nabídky

 

Výchovně vzdělávací působení

 / metody, formy / a náplň vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu a je rozpracován v třídním výchovném programu. Je soustředěn do těchto integrovaných bloků:

září – Hola, hola, škola volá

říjen, listopad – Podzimní čarování

prosinec – Kouzelné vánoční zvonění

leden, únor – Co má zima na práci

březen, duben – Přišlo jaro se sluníčkem

květen, červen – Je nám dobře na světě