Home
Kontakt

IV. třída

"U opiček"

MOTO TŘÍDY:

U nás svítí slunce, i když venku prší!

V naší mateřské škole neseme označení 4. třída. Najdete nás v 1. patře 1. pavilonu. Ve školním roce 2019/2020 k nám bude chodit 26 dětí dovršujících 4-5 let věku.

O děti budou pečovat učitelky Bc. Pavlína Slavíková, Jana Polenová a provozní pracovnice Jitka Mašková.

Provoz naší třídy je od 6,30 – 16,30 hod. Od 5,30 do 6,30 hod. se děti scházejí na 2. pavilonu ve 2. třídě, kde si je učitelky vyzvednou a převádějí do své třídy.  

Spojit se s námi můžete přímo na telefonním čísle: 770 114 864.

Maskotem naší třídy bude Opička Žofinka, která děti provede všetečným, zvídavým a zábavným způsobem všemi 5ti vzdělávacími oblastmi, které jsou rozpracovány v našem třídním vzdělávacím programu na základě 6ti integrovaných bloků z našeho  Školního vzdělávacího programu MŠ Zliv:

Hola, hola, škola volá

Podzimní čarování

Kouzelné vánoční zvonění

Co má zima na práci

Přišlo jaro se sluníčkem

Je nám dobře na světě

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních či dvoutýdenních témat, dle zájmu dětí o danou oblast. Upřednostňujeme individuální nebo skupinovou formu „učení“ a činností před frontální (všichni najednou). Využíváme hojně prožitkové učení a hru jako prostředek k poznávání.

 

Hlavní cíl učitelek:

·       po prázdninách opět vesele do MŠ

·       osvojit si základní pravidla a režim dne v MŠ

·       mít třídu plnou spokojených a zvídavých dětí

·       provést děti všemi 5ti vzdělávacími oblastmi s maximem individuálního přístupu

 

Rodiče jsou informováni prostřednictvím:

·       individuálních rozhovorů při předávání a vyzvedávání dítěte

·       nástěnek a informačních letáčků v šatně

·       fotek vkládaných na webové stránky MŠ a na zaheslovaný účet rajče.idnes.cz

 

Akce třídy:

·       divadelní představení v průběhu celého roku

·       exkurze během školního roku: pošta, knihovna, kavárna…

·       sběr lesního materiálu ke tvoření

·       podzimní výlov

·       pouštění draka

·       mikulášská nadílka

·       čertovská besídka pro rodiče

·       vánoční dílna (vyrábění s rodiči)

·       zimní vycházka do lesa s dobrotami pro zvířata

·       den s Lesy ČR

·       maškarní karneval

·       velikonoční hra: Po stopách zajíčka

·       čarodějnický rej

·       akce: Kafíčko pro maminku k svátku (svátek matek)

·       oslava MDD

·       třídní výlet

·       besídka pro rodiče k zakončení školního roku

·       akce: Dobrodružné odpoledne s tatínkem (svátek otců)

·       zábavné dopoledne na konci školního roku se zmrzlinou

·       další mimořádné akce budou doplňovány a realizovány dle možností  v průběhu roku

 

Letos připadla naší třídě milá povinnost vyzdobovat nástěnku v místním obchodě Coop Zliv.