Home
Kontakt

Zápis do MŠ 2019

1. 4. - 30. 4. 2019

Ředitelka Mateřské školy Zliv vyhlašuje  ve smyslu zákona č.561/2004 Sb.,       o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 34 odst.2

 

ZÁPIS (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

který se koná ve dnech 6.5. - 10.5.2019

denně od 9,00 hod. do 10,00 hod.

 

         K zápisu se dostaví zákonní zástupci (žadatelé), jejichž děti dovrší ve školním roce 2019 - 2020 nejméně tří let věku.

         Zákonní zástupci obdrží  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (+ přihlášku ke stravování) a Evidenční list pro dítě a tyto dokumenty odevzdají vyplněné v daných termínech ředitelce mateřské školy.

         Každý zákonný zástupce dodá k nahlédnutí očkovací průkaz dítěte, zda nezletilec splňuje povinná očkování.

         Součástí je Týden otevřených dveří, kde jsou denně po dobu zápisu rodičům i dětem v mateřské škole zpřístupněny prostory pro výchovu a vzdělávání.

         Ostatní organizační pokyny a kritéria pro přijímání dětí budou po dobu zápisu zveřejněny na mateřské škole.

 

Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2019 až 2020 je ke stažení níže.