Home
Kontakt

Dokumenty

 

Schválený rozpočet na rok 2019

   
         
  rozpočet 2018 skutečnost % čerpání rozpočet 2019
A   (ve vztahu k zřizovateli):   1-9/2018 2018  
Příjmy:        
Příspěvek města (672) 860 000,00 645 030,00 75% 900 000,00
Stravné (601) 700 000,00 579 353,00 83% 770 000,00
Školné MŠ (609) 350 000,00 228 740,00 65% 350 000,00
Čerpání RF (648)   20 000,00    
Ostatní výnosy (649)        
Úroky (662)        
Celkem příjmy 1 910 000,00 1 473 123,00 77% 2 020 000,00
         
Výdaje:        
Materiál (501) 1 040 000,00 770 479,54 74% 1 120 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby 95 000,00 71 974,06 76% 100 000,00
               Čistící prostředky  30 000,00 17 414,41 58% 30 000,00
               Knihy, tiskoviny 15 000,00 13 393,55 89% 20 000,00
               Pohonné hmoty 0,00 0,00   0,00
               Potraviny 700 000,00 574 613,09 82% 770 000,00
               Učební pomůcky-hračky 50 000,00 21 077,00 42% 50 000,00
               Ostatní spotřební materiál 150 000,00 72 007,43 48% 150 000,00
El. energie (502) 140 000,00 88 204,00 63% 140 000,00
Teplo (502) 225 000,00 157 809,00 70% 225 000,00
Vodné, stočné (503) 80 000,00 71 760,00 90% 80 000,00
Opravy a udržování (511) 85 000,00 32 375,00 38% 85 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 272,00 27% 1 000,00
Služby (518) 225 000,00 153 401,96 68% 245 000,00
z toho:     Praní prádla  80 000,00 59 402,40 74% 80 000,00
               Komunální odpad  8 000,00 5 745,00 72% 8 000,00
               BRO 10 000,00 10 038,00 100% 15 000,00
               Bankovní poplatky  10 000,00 10 606,00 106% 20 000,00
               Software, aktualizace 35 000,00 27 004,07 77% 40 000,00
               Telefony, internet  20 000,00 11 220,77 56% 20 000,00
               Poštovné  2 000,00 1 548,00 77% 2 000,00
               Ostatní služby 60 000,00 27 837,72 46% 60 000,00
Mzdové náklady (521)        
Zákonné soc. pojištění (524)        
Zákonné soc. náklady (527) 7 000,00 8 469,00 121% 7 000,00
z toho: Semináře  7 000,00 8 469,00 121% 7 000,00
Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 5 276,00 75% 7 000,00
z toho: Náhrady škod  3 000,00 1 000,00 33% 3 000,00
Odpisy (551)        
Náklady z drob.dl.majetku (558) 100 000,00 123 099,00 123% 110 000,00
Daň z příjmů (591)        
Výdaje celkem 1 910 000,00 1 411 145,50 74% 2 020 000,00

 

Schválený střednědobý rozpočet  -   rok 2020, 2021
     
  plán 2020 plán 2021
A   (ve vztahu k zřizovateli):    
Příjmy:    
Příspěvek města (672) 920 000,00 950 000,00
Stravné (601) 800 000,00 820 000,00
Školné MŠ (609) 350 000,00 350 000,00
Čerpání RF (648)    
Ostatní výnosy (649)    
Úroky (662)    
Celkem příjmy 2 070 000,00 2 120 000,00
     
Výdaje:    
Materiál (501) 1 110 000,00 1 120 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby    
               Čistící prostředky     
               Knihy, tiskoviny    
               Pohonné hmoty    
               Potraviny    
               Učební pomůcky-hračky    
               Ostatní spotřební materiál    
El. energie (502) 140 000,00 150 000,00
Teplo (502) 230 000,00 240 000,00
Vodné, stočné (503) 85 000,00 95 000,00
Opravy a udržování (511) 90 000,00 90 000,00
Cestovné (512) 2 000,00 2 000,00
Služby (518) 250 000,00 260 000,00
z toho:     Praní prádla     
               Komunální odpad     
               BRO    
               Bankovní poplatky     
               Software, aktualizace    
               Telefony, internet     
               Poštovné     
               Ostatní služby    
Mzdové náklady (521)    
Zákonné soc. pojištění (524)    
Zákonné soc. náklady (527) 6 000,00 6 000,00
z toho: Semináře     
Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 7 000,00
z toho: Náhrady škod     
Odpisy (551)    
Náklady z drob.dl.majetku (558) 150 000,00 150 000,00
Daň z příjmů (591)    
Výdaje celkem 2 070 000,00 2 120 000,00