Home
Kontakt

Úplata

Vnitřní směrnice pro stanovení podmínek úplaty za vzdělávání v MŠ pro školní rok 2017 - 2018

 

Hradit náklady za předškolní vzdělávání je povinen každý zákonný zástupce dítěte od data přijetí (viz. Rozhodnutí o přijetí).

 

Základní částka:           350,00 Kč / měsíc

Splatnost :                    10. – 15. daného měsíce (dle určení ředitelky školy)

Způsob platby:             1. v hotovosti u ředitelky školy

                                      2. na účet MŠ 86-8635670207/0100 (plátce zřídí trvalý příkaz na celou částku k datu 5. daného měsíce s VS 155 a se jménem a příjmením dítěte- v poznámce)

 

Osvobození od úplaty:

  1. zákonný zástupce dítěte předškolního věku, tzn. dítěte, které by mělo 1.9.2018 nastoupit docházku do ZŠ
  2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., § 20-22, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ – na základě žádosti
  3. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské ( ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb.,§ 36-43, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ – na základě žádosti

Doklady, které jsou potřebné ke stanovení osvobození od úplaty, budou předloženy ředitelce MŠ do doby splatnosti jí stanovenou (tj.do 10. daného měsíce).

 

Snížení úplaty:

  1. v případě prázdninového provozu MŠ (červenec + srpen) je v daném kalendářním měsíci úplata stanovena poměrnou částí

 

JINÉ SNÍŽENÍ ÚPLATY JIŽ ŘEDITELKA ŠKOLY NEPOSKYTUJE, VŠEM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM JSOU VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA "ŠKOLKOVNÉ" ODEČTENY Z DANÍ PŘI ROČNÍM DAŇOVÉM VYÚČTOVÁNÍ  PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (na základě potvrzení školy - leden, únor/2016)

 

Účinnost směrnice: od 1.9.2017