Home
Kontakt

Základní informace

Identifikační údaje

 

Název organizace:                                       Mateřská škola Zliv

Zřizovatel MŠ:                                            Město Zliv

Právní forma:                                              příspěvková organizace

Sídlo organizace:                                         Lidická 599, 373 44  Zliv

Telefon:  1.třída                                           770114861

                 2.třída                                          770114862

                 3. třída                                         770114863

                 4. třída                                          770114864

                 5. třída                                         770114865

                 školní jídelna                               770114866

                 účetní                                           770114860

e-mail.:                                                         ms.hackova@zliv.net

IČO:                                                             709 45 390

Součást organizace:                                    školní jídelna

Provoz MŠ:                                                  5,30  -  16,30 hod.

Počet tříd:                                                    5

Kapacita MŠ:                                              132 dětí

 

 

 

Ředitelka MŠ:                                            Taťána Hačková

 

Pedagog. pracovnice:                                 Hrdinová  Romana

                                                                     Jílková Marie

                                                                     Kubešová  Dita

                                                                     Nobisová Eva

                                                                     Riegelová  Monika

                                                                     Radouchová Marta

                                                                     Bc.Slavíková  Pavlína

                                                                     Zemenová  Hana                                                                   

 

Asistent pedagoga:                                    Řehoušková  Andrea

                                                                     

Provoz. pracovnice:                                  

školnice:                                                      Švíková Jitka

uklizečka:                                                    Binderová  Jana

                                                                    Mašková  Jitka

vedoucí ŠJ:                                                  ing. Podlešáková Jitka

vedoucí kuchařka:                                       Mičanová Romana

kuchařka:                                                     Kuchařová  Dagmar

                                                                     Šimšíková  Vendula               

pomocná pracovnice provozu:                    Popelová  Lenka

ekonom a mzd.účetní:                                 Ing. Podlešáková Jitka